نــاجــی دریــا

آلبوم تصاویر-02

نویسنده : محمدرضا صادقی | تاریخ : 11 - ۹۰/۰۶/۳۰

باسلام خدمت همه عزیزان هموطنم امیدوارم عکسها و مطالبی که برای شما گذاشته ام مورد قبول شما باشد با توجه به این که حرفه  ورزشی خودم کشتی می باشد از این رو تابستانهای هر سال به نجات غریقی نیز می پردازم وبا توجه به این که مشغله کاری زیادی نیز دارم همیشه  تلاشم بر این بوده که بتوانم خدمتی از جان دل کرده باشم وبا نظر بر اینکه  خودم علاقه خاصی به دریا دارم کمکی کرده باشم تا اینکه جلوی این غرق شدنهای که شاید که جان چند صد نفر را هر ساله در دریای خزر که دچار غرق شدگی ومرگ میشوند را بگیرم و  میتوان به چند مورد اشاره کرد، نداشتن فن شنا .اشنا نبودن به منطقه شنا .نرفتن به طرح های شنا که ناجی حضور دارد .ویا فکر میکنند استخر با دریا هیچ فرقی ندارد .توجه به طو فانی بودن دریا نمی کنند .و موارد های دیگر...عکسها تابستان 90 ساحل زیبای خانه دریا که توسط خودم گرفته شده است.

           


با توجه به عکس بالا لبه ساحل که بصورت هفتی و هشتی مشاهده می کنید هفتی به سمت ساحل که نوک ان به سمت دریاست عمق کمتر وهشتی که به سمت دریاست و نوک ان بسمت ساحل می باشد نشا نگر عمق بیشتر است و دایره قرمز منطقه خطر ناک می باشد این تصویر در روزهای که دریا صاف باشد خطر ان چنانی ندارد ولی روزهای طوفانی منطقه خطر ناک می باشد توجه داشته باشید که من در مورد کسانی توضیح می دهم که به شنا دریا تسلط ندارندودریا زمانی که طوفانی می شود این هفتی و هشتها حذف می گردد .

تصویر بالادریا پر تلاطم هست و منطقه با توجه به باد و پستی بلندیها ی کف دریا .جهت اب بیشتر به سمتی هست که عمق بیشتری دارد و چون عمق زیاد می گردد موج کمتر می شود و کشش بسمت داخل می باشداین تصویر بالا هم نشان می دهد که در فاصله  کم به ساحل هم خیلها غرق می شوند.این منطقه که چاله دارد و کشش ان بسمت داخل است را ما به زبان محلی" روگ" می نامیم

 
تصویر بالا با اشاره دستام به شما منطقه شنا ممنوع را نشان میدهم

با توجه به عکس بالا موجها پشت سر هم می باشد کشش به سمت داخل کمتر است و احتمال غرق شدن کم است زیرا خود موج باعث می شود که شناگر را به ساحل هدایت کندویا اینکه شنا گر روی موج خود را بیندازد موج او را به کنار ساحل هدایت می کند

 
عکس بالا نشان می دهد که بر اثر وجود ابهای رودخانه ای که به دریای خزر می ریزد با اب دریا مخلوط کشته و اگر دریا در حال ارام شدن باشد ابهای گل الود در کف دریا ته نشین می گرددو دریا رنگ ابی یا زلال می گردد

با توجه به عکس بالا شما کاملا متوجه می شوید که رنگ اب دریا چقدر تغییر کرده است .

ساحل زیبای خانه دریا واقع در شهرستان محمود اباد که بنده چند سال متوالی به همراه دوستانم در انجا به کار منجی غریق مشغول بودیم.

در مورد این تصور بالا امدن این شکلی اب که در لبه ساحل  نشان دادم .ماسه  لب ساحل شل گشته و دریا تا 24 ساعت اینده طوفانی وغیر قابل شنا کردن می گردد.ونکته قابل توجه این است اب دریا درتابستان سبکتر از زمستان است و بعلت گرمای اب با کوچکترین باد دریا مواج می گردد.تصویربالاجنازه  جوانی18 ساله اهل اصفهان که در تابستان 90در ساحل محموداباد غرق شده که بعد از چهار روز سر گردانی در اب و توسط بادوموج حدود 15 کیلومتراز محل غرق شدن دور گشته وتوسط یک قایقران و خودم او را از داخل اب بیرون اورده و به نز دیکترین پاسگاه تحویل داده.و اما این دو جوان اهل مازندران که به حرفهای نجات غریق گوش نداده که از دست بچهای 115هم کاری ساخته نبود.روحشان غریق رحمت  بادو بعد از یک سری مراحل قانونی به خانواده اش تحویل داده شد./دریا تنها قاتلی است که هیچ وقت محا کمه نمی شود /دزیا طبیعتش این است ما به فن شنا در دریا اشنا نیستیم .حتما به فرزندانتان شنا کردن را اموزش دهید.

 


دسته بندی : دریا


 

آخرین مطالب